Medlemskap

Alle om ønsker å bli medlem i klubben kan blir dette ved å betale kontingent til klubben.  Se vedtekter for hvilke rettigheter/plikter du har. Husk å melde fra til klubben hvis du flytter.

Kontingenten er delt inn i to kategorier. En for juniorer, dvs. ungdom under 18 år og senior for de f.o.m. 18 år.

Kontingent:
Junior 100,- kr.
Senior (f.o.m. 18 år) 500,- kr.

Kontonummer:
0530 07 77912
 
Informasjon til klubben
Navn, adresse, postnummer, poststed, e-postadresse og fødselsdato skal oppgis til klubben på epost