Flyplass

Vi leier en del av et jorde på Vettre i Asker der vi har anlagt en gressbane som er 80 meter lang og 40 meter bred. Plassen er godt vedlikeholdt og klippes en til to ganger hver uke om sommeren. Denne oppgaven deles mellom medlemmene slik at ikke enkelte skal belastes med denne oppgaven.

Da flyplassen ligger i et tettbebygd område er det viktig for oss og ivareta sikkerhet og forhold til naboer på en god måte. Dersom vi ikke er påpasselig med støynivået og flytider vil flyplassen være i fare. Støydemping er ikke innført for å være vanskelig, men for å ivareta vår egne interesser. 
 

Flyplassregler

Her finner du flytider og andre flyplassregler

Hvor er flyplassen

Flyplassen ligger like nedenfor Vettre skole. Bruk skolens parkeringsplass. Gå nedover forbi ballplassen og gjennom porten i gjerdet så er du framme :-) .

For å finne frem til Vettre skole kan du bruke www.visveg.no for å lage rutebeskrivelse.
Tips: Bruk Vettre Skole og Asker under stedsnavn for å legge til hvor du skal.